Historie

Det nuværende Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S blev grundlagt den 19. juni 1961. Virksomheden blev startet i Ryslinge som Ryslinge Maskinværksted af Svend Frederiksen. Svend Frederiksen blev født i 1934 af Tømrer Hans Peder Frederiksen og Jensine Frederiksen. Jensine[1] var søster til Kresten Pedersen, der startede Boltinge Stolefabrik.

Svend Frederiksen boede i sin barndom og unge år mange forskellige steder på Fyn. Blandt andet i en periode på Tøyjstrup, hvor hans far arbejdede som tømrer.

Svend blev uddannet som Vogn og Beslagsmed hos Harald Nielsen, der havde smedjen i Vantinge. Han arbejdede også i en årrække hos Boysen i Ringe inden han startede for sig selv. Han har nok altid været kendt for at være lidt af en tusindkunstner og nød det ry, at hvis der var noget, man ikke kunne få lavet eller få til at virke, så kunne man jo altid prøve at gå til Svend. Han blev gift med Birthe Frederiksen, som igennem mange år blandt andet passede bogholderiet som medarbejdende ægtefælle.

Virksomheden blev startet på grundlag af montage og reparationsarbejde på cement støberi maskiner. Værktøjet bestod på daværende tidspunkt af en værktøjskasse, en håndboremaskine, en vinkelsliber, en elsvejser, en autogensvejser og en varevogn. Og værkstedet bestod af en garage på tredive kvadratmeter. Kundetimeprisen var på det tidspunkt ca. kr. 10,00 og kunden betalte ca. kr. 1,25 pr. kg. jern. Året efter i 1962 blev pladsen for trang og garagen blev udvidet med tyve kvadratmeter. Nyanskaffelser dette år bestod af en koldsav og en søjleboremaskine. Samme år ansatte virksomheden sin første lærling, Torben Pedersen, som efterfølgende i mange år var en meget værdsat og respekteret leder af Montørerne hos Faber A/S i Ryslinge. I 1963 blev der ansat yderligere to svende og en lærling. Endvidere blev der anskaffet en drejebænk, en fræsemaskine og en varevogn mere. På dette tidspunkt er virksomheden begyndt at fremstille støbeforme og maskiner til cementvarefabrikker. Det var også i dette år at sønnen og den nuværende ejer, Fleming Frederiksen, blev født.

I 1964 bliver pladsen i garagen igen for trang og virksomheden køber en nedlagt landejendom i Sødinge, hvori der indrettes en maskinfabrik på ca. 200 kvadratmeter og med tilhørende beboelse. Faktisk lå der en gammel smedie på ejendommen som blev nedrevet da vi købte den. På gamle kort kan man se, at der har været smedie i mere end 100 år. Selve stuehuset er fra 1888. Der ansættes yderligere to lærlinge og en svend. På dette tidspunkt er virksomheden begyndt at fremstille maskinel til hele mørtelværker og monterer disse rundt om i landet.

Perioden fra 1965 og frem til 1971 forløber uden de store ændringer i arbejde og antal ansatte. Dog sker der enkelte mindre udvidelser af værkstedet i perioden. Af mere nævneværdige opgaver er eksempelvis en slamsuger til Ringe Kommune og en stor motorbåd til virksomhedens nabo, Sven Kyhl fra Provinsbanken. Det er også i denne periode, at der bliver startet en produktion op af koldtvandsrensere og hedtvandsrensere med japanske Cat-pumper (højtryksrensere). Virksomheden hed Centerclean. Desværre ender man med at miste et større beløb, da en agent ikke overholder sine forpligtelser og virksomheden må lukke igen.

I 1972 og fremefter nedskærer virksomheden sine aktiviteter. Efter at have ligget ude omkring og foretaget reparationsarbejde og lignende trækkes de ansatte nu i højere grad hjem på værkstedet og virksomheden går over til mere at udføre underleverandørarbejde. Virksomheden er nu ved at ændre form til i højere grad at være en produktionsvirksomhed.

Det er jo også på samme tid at virksomheden har fornøjelsen af at blive underleverandør til først Kompan og senere Nassau Door. Begge virksomheder er kunder den dag i dag.

Kompan etablerer sig henne ad gaden på Sødingevej i et nedlagt tømrer- og snedkerværksted og det varer ikke længe før Tom Lindhardt Wils og Svend Frederiksen begynder at lege sammen om de første stål-konstruktioner til Kompan. Vi lavede håndtag til Spilophønen, vipper, gynger, afstandsrør, fundamenter, glidestænger, Svingbøjer, Motorikker og mange andre spændende konstruktioner. Jeg har selv haft fornøjelsen af, som dreng, at gå om til bogholderen hos Kompan og få udbetalt store pengebeløb i kontanter for det arbejde vi havde udført og som jeg så stolt kunne bære hjem. I min læretid har jeg også haft fornøjelsen af at være med til at lege sammen med Tom, når han lige havde fået en ny god ide, der skulle prøves af. Jeg husker ham som en fantastisk kreativ og dygtig person. Og så havde han den dejlige indstilling, at han ikke mente, at Kompan havde råd til at have underleverandører, som ikke tjente penge.

Det var dejlige tider. Kompan blev i 1996 solgt til Lego og det medførte, at vi fik fornøjelsen af at fremstille diverse udstyr og inventar til Legoland Parker i både Windsor i England, Carslbad i Californien og i Günzburg i Tyskland. I 2005 overtager Investeringsfonden Nordic Capital aktiemajoriteten i Kompan, som jo kan fejre 40 års jubilæum her i år 2010.

Det er også i 1970 at den skolelæreruddannede Peter Damgaard grundlægger Nassau Door A/S og flytter virksomheden til nyerhvervede lokaler i Ringe i 1971. Det skulle efter sigende være et tilfældigt møde med en nordmand, med kendskab til en ny type hejseporte, der bringer Damgaard ind på et område, han ikke har noget forhåndskendskab til. Vi har igennem årene produceret mange forskellige typer af specialmaskiner, beslag og komponenter til disse porte. Man må sige, at der var format over Peter Damgaard, om man så kunne lide ham eller ej. Vi har af og til spøgt lidt med, at vi nok var den eneste leverandør til Nassau, der havde kunnet levere til dem igennem så mange år uden at have haft en retssag med dem. Personligt har både min far og jeg altid følt, at vi havde et udmærket forhold til Peter. Jeg tror, at det handlede om gensidig respekt. Nassau blev i 1989 solgt til Nielsen & Nielsen Holding og beskæftiger i dag ca. 500 medarbejdere på verdensplan. Nassau fejrer således også 40 års jubilæum her i år 2010.

Fra 1982 og frem til 1986 forøger virksomheden igen sine aktiviteter. Dette resulterer i ansættelse af flere folk og betydelige værkstedsudvidelser så værkstedet på dette tidspunkt er på omkring 600 kvadratmeter. Virksomheden fungerer stadig som produktionsvirksomhed med hovedvægten lagt på underleverandørarbejde. Kundeprisen er nu steget til kr. 125,- og kunden betaler nu ca. kr. 4,85 pr. kg. jern. Det er også i 1986, at virksomheden kan fejre sit 25 års jubilæum.

I 1988 påbegyndes generationsskiftet idet jeg kommer med i virksomheden og vi danner et Interessantselskab. I 1994 køber jeg grund og bygninger samtidig med at vi foretager en udvidelse på hele 740 kvadratmeter, så vi efterfølgende råder over ca. 1500 kvadratmeter.

I 1999 omdannes virksomheden til et aktieselskab og i 2002 køber jeg de sidste aktier, så jeg i dag er hovedaktionær og eneejer.

I perioden fra 1992 til 2001 har vi et certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til ds/iso 9000 serien, men da vi oplever at flere af vore kunder ikke skelner imellem om de køber underleverancer fra en certificeret underleverandør eller en der ikke er det, vælger vi at spare de penge, som det koster at have et certificeringsbureau til at auditere os.

Det er også i denne periode at globaliseringen begynder at tage fart inden for vores branche. Vi oplever nu, at vi skal konkurrere med virksomheder fra især Østeuropa og Asien. Og det opleves ikke som værende på lige vilkår. Ligesom vi også må opleve, at vore kunder kan få deres produkter produceret for det halve af, hvad vi skal have for varerne. Fra at have været med fra prototypefremstilling, nul-serier og egentlig serieproduktion og haft fornøjelsen af at afsætningen af produkterne steg, kommer der nu en periode, hvor vi godt kan få lov til at fremstille prototyper og de første serier, men at mange af vore større kunder derefter flytter produktionen til Østeuropa eller Asien. Til vores store undren så sker det endda i mange tilfælde med dansk eksportstøtte!

Fra begyndelsen af år 2000 og frem til efteråret 2008 går det rimeligt godt i jern- og metalbranchen, som i så mange andre brancher. Men for manges vedkommende er det også vækst for lånte penge. Så allerbedst som vi troede, at vi havde overlevet globaliseringens udfordringer, måtte vi jo erkende at vi fik en brat opvågning igen. I løbet af 2009 faldt vores omsætning med ca. 30 % og vi måtte afskedige medarbejdere, så vi gik fra at være tyve til nu at være tolv. For første gang i de toogtyve år jeg havde været med i virksomheden, måtte vi opleve at lave røde tal.

Her i 2010 skulle vi igen have fået udgifter og indtægter til at passe sammen. Vi har et stort og fleksibelt produktionsapparat, som er klar til at rykke, når det igen begynder at gå fremad. Vi ser nu frem til at kunne fejre virksomhedens 50-års jubilæum i juni måned 2011 og håber samtidig, at få lejlighed til at hilse på kunder, leverandører, tidligere medarbejdere og nogle af de ca. 50 Klejnsmede, Maskinarbejdere og Teknikere, som vi har været med til at uddanne igennem alle årene. Det kom min far, Svend Frederiksen, så ikke til at opleve, da han gik bort den 20. april 2008 i en alder af 73 år. Men jeg er sikker på, at han ville have været både glad og stolt ved tanken!

Fleming Frederiksen, 19. juni 2010.

[1] Jensine var én ud af ni døtre af Tømrermester Nicolaj Pedersen fra Sofienlund Savværk i Boltinge. Hans ene søn Kresten Pedersen startede Boltinge Stolefabrik og hans anden søn Peder Pedersen overtog senere Sofienlund Savværk.