FN´s verdensmål og Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S

Vi er som underleverandør med til at producere produkter, løsninger og anlæg, som understøtter målene om miljø, bæredygtighed og grøn omstilling (Verdensmål 6, 7 og 9).

Vi uddanner hvert år lærlinge og tager ansvar for, at de får en god uddannelse. Det øger kompetenceniveauet i samfundet indenfor metalforarbejdning og -produktion, og bidrager til at dygtige unge får job og kan gøre karriere i metalindustrien (Verdensmål 4).

Vi bakker op om Boss Ladies ved at ansætte kvindelige lærlinge, ligesom virksomheden tilbyder virksomhedspraktik til piger i 8.-9-klasse, som får mulighed for at opleve hverdagen i en metalindustrivirksomhed (Verdensmål 5).

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle virksomhedens medarbejdere på en dansk overenskomst. Det sikrer den samme minimumsløn til alle, samt ordentlige arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning (Verdensmål 5 og 8).

Vi anvender produktionsmaterialer af god kvalitet, der er produceret under ordentlige arbejdsforhold (Verdensmål 9).

Vi udvikler nye produktionsmetoder og investerer i ny teknologi, der reducerer energi- og materialeforbrug, mindsker spild, mv. (Verdensmål 9).

Vi genanvender produktionsmaterialer, når det er muligt og økonomisk forsvarligt (Verdensmål 9).

Vi tager ansvar for at produktionsaffald, køle- eller spildevand, mv. genbruges eller bortskaffes på den mest miljø- og klimavenlige måde (Verdensmål 6 og 9).

Vi minimerer brugen af plastemballage, når vi pakker produkter til forsendelse (Verdensmål 9).

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er virksomheden repræsenteret i Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren. På den måde bidrager vi til klimahandlingsplanen, der skal sætte yderligere gang i den grønne omstilling (Verdensmål 17).