Profil

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S er grundlagt i 1961 og er fra små forhold vokset til at omfatte 1.500 m2 produktionsareal.

Hovedkundegruppen er større industrivirksomheder inden for mange brancher, der har behov for en ekstern stålafdeling.

Vi beskæftiger 18 velkvalificerede medarbejdere og råder over en moderne maskinpark.

Vores kvalitetsstyrings-system har været certificeret i henhold til DS/ISO 9003 i perioden fra 1992 til 2001.

Mission: At være DIN UNDERLEVERANDØR.

 

Idégrundlag

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S er underleverandør med følgende idégrundlag:

- SFM vil dække færdigvareproducenters behov for systemleverancer og delløsninger indenfor jern og metal, samt andre underleverandørers behov for at kunne levere færdige løsninger

- Dette sker på baggrund af løbende ajourføring af maskinparken, som betjenes af en veluddannet, erfaren medarbejderstab i et godt arbejdsmiljø.

- SFM ønsker at profilere sig som den attraktive samarbejdspartner, der skaber merværdi for kunden.

Vi tilstræber samarbejde med kunder, som lægger vægt på:
- at indgåede aftaler om kvalitet overholdes
- at indgåede aftaler om leveringstid overholdes
- at have en samarbejdspartner, som er fleksibel, når det gælder
- et kreativt modspil omkring udviklingsopgaver

 

 

Vision og værdier

Vision:

Vi vil være kendt som den Underleverandør indenfor jern og metal på Fyn, der altid hjælper vore kunder videre med deres opgaver og projekter i form af Prototyper, Mock-up´s, Opstartsproduktion, 0-serier, enkeltstyk og serieproduktion og hele vejen frem til egentlige Systemleverancer.

Det er vores mål, at være en totaløkonomisk attraktiv relation for vore kunder.

Værdier:

Det er summen af vore specialer, der gør os til en alsidig Underleverandør.
Det vi tænker, siger og gør skal være rimeligt og til gavn for alle involverede.

 

 

Kvalitetsmålsætning

At forebygge en hver afvigelse fra specificerede krav under produktion, montage og slutinspektion, samt gennemføre foranstaltninger i tilfælde af afvigelser således, at der oparbejdes respekt for aftaleoverholdelse - både internt i virksomheden og hos vore kunder og leverandører.

 

 

Arbejdsmiljøpolitik

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S har følgende målsætning for Arbejdsmiljøet:

Sikre et godt arbejdsmiljø med overholdelse af relevante gældende regler og vejledninger.

Udvise en åben og aktiv holdning til information om arbejdsmiljøforhold i relation til medarbejdere, myndigheder,
naboer, kunder, leverandører og andre interessenter.

Gennem information og uddannelse motivere vores medarbejdere til at handle i overensstemmelse med virksomhedens
arbejdsmiljøpolitik.

Arbejdsmiljøforholdene skal løbende forbedres gennem fortsat udvikling af ledelsesmetoder, produktionsprocesser,
produkter, miljø- og sikkerhedsforanstaltninger.

Den enkeltes sikkerhed og arbejdsmiljø er alles ansvar.